Att bo i bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare äger och förvaltar du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen bostäderna och de gemensamma anläggningarna. Du har besittningsrätt till din bostad och kan inte sägas upp, förutsatt att du sköter dina åligganden gentemot föreningen. Du kan sälja din bostadsrätt till vem du vill, förutsatt att hon/han uppfyller stadgarnas villkor och blir godkänd av styrelsen som medlem i bostadsrättsföreningen. Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel- och driftskostnader genom att ni gemensamt förvaltar och äger föreningen.

Att köpa bostadsrätt

Att köpa en ny bostad är för de flesta en mycket stor investering som ger upphov till många frågor att tänka igenom och ta ställning till. För att du ska känna trygghet i köpprocessen, vägleder vi dig hela vägen fram. Lite förenklat beskriver vi köpprocessen i sex steg:

1. Bokningsavtal

När du har bestämt dig för en av bostadsrätterna tecknar du ett bokningsavtal och i samband med bokningen betalas en bokningsavgift på 25 000 kronor. Bokningsavgiften avräknas handpenningen.
Bokningsavtal kan ej tecknas från den 25 mars 2017. Då tecknas Förhandsavtal direkt.

2. Förhandsavtal

Nästa steg är att teckna ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Det sker en tid efter att bokningsavtalet är tecknat. Då betalar du 250 000 kronor som ett förskott av köpeskillingen.

3. Inredningsalternativ

För att göra din bostad lite mer personlig, får du möjlighet att göra vissa tillval. För att få veta vad som gäller för just din bostad, vänligen kontakta din säljare.

4. Upplåtelseavtal

I det fjärde steget tecknas ett upplåtelseavtal. Då blir du formellt medlem i bostadsrättsföreningen en kort tid före tillträdesdagen. Senast på tillträdesdagen ska resterande andel av insatsen vara betald. I samband med överlämningen av nycklarna ska ett kvitto på slutlikviden kunna uppvisas.

Årsavgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra handlingar, till exempel den ekonomiska planen och bostadsrättsföreningens stadgar, som du tar del av innan du undertecknar förhandsavtalet.

5. Besiktningar och garantier

Kontroller och besiktningar sker löpande under byggtiden. Slutbesiktning genomförs före inflyttning av en opartisk besiktningsman. Du kallas till slutbesiktning tillsammans med minst en representant från bostadsrättsföreningens styrelse och entreprenör.

Garantitiden löper under fem år efter slutbesiktningen. Garantibesiktningen tar upp fel som inträffar efter inflyttningen och som besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för. För ytskikt som golv och väggar gäller 2 års garantitid.

6. Tillträde

Senast fyra månader före tillträdet får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad. När du bekräftat att slutbetalning av insats och eventuella inredningsval är gjort, överlämnar vi dina nycklar så att du kan flytta in.

Det är tryggt att köpa bostadsrätt genom Midroc.